Global Leading University

COMMUNITY

  • home
  • Community
  • Q&A

Community

Q&A

게시글 검색
봉룡학사 | Q&A 게시판
No Title Writer Date Attached File Hit
7293 Answered 동일호실 우선배정
김** 2020-11-23
김** 2020-11-23   21
7292 Answered 기숙사 입사 문의
정** 2020-11-22
정** 2020-11-22   38
7291 Answered 중도입사 관련 문의드립니..
박** 2020-11-20
박** 2020-11-20   47
7290 Answered 기숙사 입사 문의
강** 2020-11-18
강** 2020-11-18   56
7289 Answered 세면실 문
신** 2020-11-12
신** 2020-11-12   64
7288 Answered 휴게실 이용해서 질문있습..
박** 2020-11-10
박** 2020-11-10   74
7287 Answered 남자 세탁실 건조기 관련
박** 2020-11-09
박** 2020-11-09   63
7286 Answered 전자레인지 추가 설치 문제
이** 2020-11-06
이** 2020-11-06   73
7285 Answered 히터 곰팡이
황** 2020-11-05
황** 2020-11-05   65
7284 Answered 히터
김** 2020-11-05
김** 2020-11-05   55
7283 Answered 인구주택총조사 개인참여번..
허** 2020-10-25
허** 2020-10-25   98
7282 Answered 기숙사 문의
주** 2020-10-24
주** 2020-10-24   99
7281 Answered 인구주택총조사
조** 2020-10-24
조** 2020-10-24   65
7280 Answered 인구주택총조사
박** 2020-10-24
박** 2020-10-24   49
7279 Answered 세탁기 '찌든 때' 문제
장** 2020-10-24
장** 2020-10-24   101
7278 Answered 기숙사 전력사용량 문의
권** 2020-10-21
권** 2020-10-21   84
7277 Answered 인구주택총조사
이** 2020-10-21
이** 2020-10-21   1111.PNG 80
7276 Answered 신관 피트니스
최** 2020-10-20
최** 2020-10-20   90
7275 Answered 층간소음
김** 2020-10-19
김** 2020-10-19   92
7274 Answered 신관 너무 덥습니다
김** 2020-10-19
김** 2020-10-19   99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음으로 이동 마지막으로 이동