Global Leading University

COMMUNITY

  • home
  • Community
  • Q&A

Community

Q&A

게시글 검색
봉룡학사 | Q&A 게시판
No Title Writer Date Attached File Hit
241 Answered 배정호실
조** 2009-02-17
조** 2009-02-17   957
240 Answered 주민세에 관한 질문
오** 2009-02-17
오** 2009-02-17   1401
239 Answered 짐 보관 관련 질문입니다.
이** 2009-02-17
이** 2009-02-17   1235
238 Answered 기숙사비 미납 관련
김** 2009-02-17
김** 2009-02-17   979
237 Answered 질문
권** 2009-02-17
권** 2009-02-17   915
236 Answered 추가입사자 정해졌나요??
배** 2009-02-17
배** 2009-02-17   1226
235 Answered 택배와 짐보관 문의 드립니..
김** 2009-02-17
김** 2009-02-17   1251
234 Answered 신관 입사자 룸 배정건
김** 2009-02-17
김** 2009-02-17   1348
233 Answered 택배 관련 문의 드립니다.
정** 2009-02-17
정** 2009-02-17   1198
232 Answered 3월 2일 입사하려고 합니다
김** 2009-02-17
김** 2009-02-17   1235
231 Answered 사진 , 주등록 이전 문의입..
구** 2009-02-17
구** 2009-02-17   1257
230 Answered 기숙사 사진..
박** 2009-02-17
박** 2009-02-17   1420
229 Answered 추가합격 기숙사 문의에 관..
박** 2009-02-16
박** 2009-02-16   1561
228 Answered 사진 이제야 올렸습니다
이** 2009-02-16
이** 2009-02-16   1276
227 Answered 신관시설에대한 문의입니다
조** 2009-02-16
조** 2009-02-16   1155
226 Answered 기숙사 신청이요~
한** 2009-02-16
한** 2009-02-16   1020
225 Answered 기숙사 추후 입사(3/1이후)..
이** 2009-02-16
이** 2009-02-16   1217
224 Answered 주소이전에 대한 질문
임** 2009-02-16
임** 2009-02-16   1389
223 Answered 사진 올렸습니다.
이** 2009-02-16
이** 2009-02-16   1168
222 Answered 연장신청
유** 2009-02-16
유** 2009-02-16   976