Global Leading University

COMMUNITY

  • home
  • Community
  • Q&A

Community

Q&A

게시글 검색
봉룡학사 | Q&A 게시판
No Title Writer Date Attached File Hit
48 Answered 비밀글을 누구나 읽을 수 ..
강** 2009-02-05
강** 2009-02-05   1569
47 Answered 주소이전때문에 동사무소에..
강** 2009-02-05
강** 2009-02-05   1545
46 Answered 공지사항 핸드폰으로 오는..
김** 2009-02-05
김** 2009-02-05   1274
45 Answered 질문있어요.ㅎㅎ
김** 2009-02-05
김** 2009-02-05   1415
44 Answered 기숙사 입사 신청 관련 문..
강** 2009-02-05
강** 2009-02-05   1445
43 Answered 입사하지 못할 시 환불에 ..
한** 2009-02-05
한** 2009-02-05   1384
42 Answered 생활지도 조교 관련 문의 ..
이** 2009-02-05
이** 2009-02-05   1451
41 Answered 룸메이트 선정에 대해서 여..
강** 2009-02-05
강** 2009-02-05   1508
40 Answered 룸메지정에 대해
이** 2009-02-05
이** 2009-02-05   1578
39 Answered 기간 연장에 대해서 질문 ..
김** 2009-02-05
김** 2009-02-05   1645
38 Answered 사생증 사진 관련 질문인데..
남** 2009-02-05
남** 2009-02-05   1171
37 Answered 주민등록지 이전에 대해서 ..
고** 2009-02-05
고** 2009-02-05   1241
36 Answered 기숙사 4인1실
박** 2009-02-05
박** 2009-02-05   1145
35 Answered 사진에 대해 문의드립니다.
민** 2009-02-04
민** 2009-02-04   1136
34 Answered 사진 업로드 관련..
채** 2009-02-04
채** 2009-02-04   1149
33 Answered 신입생입사관련....
박** 2009-02-04
박** 2009-02-04   1148
32 Answered 기숙사 사생증 사진 관련질..
고** 2009-02-04
고** 2009-02-04   1200
31 Answered 주민등록이전
권** 2009-02-04
권** 2009-02-04   1181
30 Answered 어디에다 사진올리는겁니까
김** 2009-02-04
김** 2009-02-04   1357
29 Answered 주민등록이전에 대해 질문..
성** 2009-02-04
성** 2009-02-04   1145