Global Leading University

COMMUNITY

  • home
  • Community
  • Q&A

Community

Q&A

게시글 검색
봉룡학사 | Q&A 게시판
No Title Writer Date Attached File Hit
6923 Answered 동일 호실 배정
윤** 2019-08-09
윤** 2019-08-09   258
6922 Answered 19년도 2학기 1차 입사신청..
한** 2019-08-08
한** 2019-08-08   340
6921 Answered 신관 피트니스센터 에어컨 ..
장** 2019-08-02
장** 2019-08-02   322
6920 Answered 결핵검진진단서
류** 2019-08-02
류** 2019-08-02   204
6919 Answered 지관 질문입니다
이** 2019-07-31
이** 2019-07-31   227
6918 Answered 식당 이용 관련문의입니다.
권** 2019-07-28
권** 2019-07-28   234
6917 Answered 결핵검사
오** 2019-07-25
오** 2019-07-25   165
6916 Answered 결핵검진
류** 2019-07-25
류** 2019-07-25   197
6915 Answered 방역 부탁드립니다.
고** 2019-07-23
고** 2019-07-23   155
6914 Answered 입사관련질문입니다
양** 2019-07-22
양** 2019-07-22   197
6913 Answered 예관 청소
정** 2019-07-22
정** 2019-07-22   178
6912 Answered 에어컨 청소 요청 및 관련 ..
손** 2019-07-04
손** 2019-07-04   359
6911 Answered 입사확인서 제출이 되지 않..
이** 2019-06-29
이** 2019-06-29   222.PNG 203
6910 Answered 기숙사 학기시작이후 입실 ..
정** 2019-06-28
정** 2019-06-28   368
6909 Answered 방내부 습기
조** 2019-06-27
조** 2019-06-27   217
6908 Answered 택배관련 문의
오** 2019-06-26
오** 2019-06-26   203
6907 Answered 기숙사문의
김** 2019-06-26
김** 2019-06-26   280
6906 Answered 기숙사 메트릭스오염
천** 2019-06-25
천** 2019-06-25   317
6905 Answered 기숙사문의
김** 2019-06-25
김** 2019-06-25   241
6904 Answered 기숙사 벌점 감면과, 돔메..
한** 2019-06-25
한** 2019-06-25   256
처음으로 이전 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 다음으로 이동 마지막으로 이동