Global Leading University

COMMUNITY

  • home
  • Community
  • Q&A

Community

Q&A

게시글 검색
봉룡학사 | Q&A 게시판
No Title Writer Date Attached File Hit
6837 Answered 전자렌지 건의
김** 2019-03-06
김** 2019-03-06   135
6836 Answered 신관 온수나오는 시간이 정..
최** 2019-03-05
최** 2019-03-05   194
6835 Answered 에어컨 냉방 언제 되나요?
강** 2019-03-04
강** 2019-03-04   198
6834 Answered 출입카드 관련 문의
오** 2019-03-03
오** 2019-03-03   122
6833 Answered 방 내부 가구 열쇠 문의
김** 2019-03-02
김** 2019-03-02   146
6832 Answered 환불계좌
김** 2019-03-02
김** 2019-03-02   106
6831 Answered 공석 추가 모집 배정 받았..
김** 2019-03-02
김** 2019-03-02   119
6830 Answered 결핵 검진 진단서 질문입니..
임** 2019-03-02
임** 2019-03-02   111
6829 Answered 동일호실 배정자
송** 2019-03-02
송** 2019-03-02   173
6828 Answered 취미강좌
정** 2019-03-02
정** 2019-03-02   110
6827 Answered 지관 주차장 이용 건의
안** 2019-02-27
안** 2019-02-27   113
6826 Answered 믹서기 반입 대나여
임** 2019-02-26
임** 2019-02-26   160
6825 Answered 벽지에 부착형 옷걸이 설치..
이** 2019-02-26
이** 2019-02-26   218
6824 Answered 입사2
곽** 2019-02-26
곽** 2019-02-26   121
6823 Answered 입사
곽** 2019-02-25
곽** 2019-02-25   127
6822 Answered 지관 조리시설 관련 문의
황** 2019-02-23
황** 2019-02-23   146
6821 Answered 기숙사 호실에 대해 문의드..
양** 2019-02-22
양** 2019-02-22   209
6820 Answered 결핵 진단서에 관해
이** 2019-02-22
이** 2019-02-22   150
6819 Answered 결핵 진단서
정** 2019-02-21
정** 2019-02-21   135
6818 Answered 퇴사 가능 시간
한** 2019-02-21
한** 2019-02-21   114
처음으로 이전 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 다음으로 이동 마지막으로 이동