Global Leading University

COMMUNITY

  • home
  • Community
  • Q&A

Community

Q&A

게시글 검색
봉룡학사 | Q&A 게시판
No Title Writer Date Attached File Hit
6815 Answered 입사일 당기기
박** 2019-02-19
박** 2019-02-19   118
6814 Answered 기숙사 호실 문의
박** 2019-02-18
박** 2019-02-18   114
6813 Answered 돔메이트 선발 결과 관련
고** 2019-02-15
고** 2019-02-15   175
6812 Answered 기숙사에 짐을 좀 맡길 수 ..
정** 2019-02-14
정** 2019-02-14   206
6811 Answered 궁금한 것이 있습니다.
손** 2019-02-13
손** 2019-02-13   127
6810 Answered 돔메이트에 관하여
이** 2019-02-12
이** 2019-02-12   131
6809 Answered 궁금한 것이 있습니다.
정** 2019-02-12
정** 2019-02-12   124
6808 Answered 기숙사 선발 기준
김** 2019-02-12
김** 2019-02-12   120
6807 Answered 2차 기숙사 신청 질문
이** 2019-02-12
이** 2019-02-12   147
6806 Answered 기숙사 퇴사날짜
정** 2019-02-11
정** 2019-02-11   130
6805 Answered 입사날짜변경
노** 2019-02-11
노** 2019-02-11   108
6804 Answered 퇴사
안** 2019-02-10
안** 2019-02-10   72
6803 Answered 2차 기숙사 배정 관련 질문
유** 2019-02-09
유** 2019-02-09   118
6802 Answered 룸타입 관련
조** 2019-02-08
조** 2019-02-08   129
6801 Answered 기숙사 호실 관련
김** 2019-02-07
김** 2019-02-07   101
6800 Answered 기숙사 신청질문
강** 2019-02-05
강** 2019-02-05   119
6799 Answered 이삿짐 보관소 운영 여부 ..
고** 2019-02-04
고** 2019-02-04   74
6798 Answered 신관피트니스센터 리모컨 ..
이** 2019-02-01
이** 2019-02-01   80
6797 Answered 기숙사 선발 관련 질문
안** 2019-01-31
안** 2019-01-31   108
6796 Answered 기숙사 형광등 관련
박** 2019-01-29
박** 2019-01-29   102
처음으로 이전 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 다음으로 이동 마지막으로 이동