Global Leading University

COMMUNITY

  • home
  • Community
  • Q&A

Community

Q&A

게시글 검색
봉룡학사 | Q&A 게시판
No Title Writer Date Attached File Hit
6835 Answered 에어컨 냉방 언제 되나요?
강** 2019-03-04
강** 2019-03-04   160
6834 Answered 출입카드 관련 문의
오** 2019-03-03
오** 2019-03-03   105
6833 Answered 방 내부 가구 열쇠 문의
김** 2019-03-02
김** 2019-03-02   112
6832 Answered 환불계좌
김** 2019-03-02
김** 2019-03-02   96
6831 Answered 공석 추가 모집 배정 받았..
김** 2019-03-02
김** 2019-03-02   103
6830 Answered 결핵 검진 진단서 질문입니..
임** 2019-03-02
임** 2019-03-02   89
6829 Answered 동일호실 배정자
송** 2019-03-02
송** 2019-03-02   158
6828 Answered 취미강좌
정** 2019-03-02
정** 2019-03-02   87
6827 Answered 지관 주차장 이용 건의
안** 2019-02-27
안** 2019-02-27   99
6826 Answered 믹서기 반입 대나여
임** 2019-02-26
임** 2019-02-26   142
6825 Answered 벽지에 부착형 옷걸이 설치..
이** 2019-02-26
이** 2019-02-26   158
6824 Answered 입사2
곽** 2019-02-26
곽** 2019-02-26   111
6823 Answered 입사
곽** 2019-02-25
곽** 2019-02-25   111
6822 Answered 지관 조리시설 관련 문의
황** 2019-02-23
황** 2019-02-23   126
6821 Answered 기숙사 호실에 대해 문의드..
양** 2019-02-22
양** 2019-02-22   185
6820 Answered 결핵 진단서에 관해
이** 2019-02-22
이** 2019-02-22   135
6819 Answered 결핵 진단서
정** 2019-02-21
정** 2019-02-21   123
6818 Answered 퇴사 가능 시간
한** 2019-02-21
한** 2019-02-21   97
6817 Answered 신관 피트니스센터 건의
김** 2019-02-20
김** 2019-02-20   113
6816 Answered 공석 현황 업데이트 문의
권** 2019-02-20
권** 2019-02-20   86
처음으로 이전 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 다음으로 이동 마지막으로 이동