Global Leading University

COMMUNITY

  • home
  • Community
  • Q&A

Community

Q&A

게시글 검색
봉룡학사 | Q&A 게시판
No Title Writer Date Attached File Hit
6983 Answered 안녕하세요, 방수커버 문제..
김** 2019-11-06
김** 2019-11-06   153
6982 Answered 호실키 분실
도** 2019-11-04
도** 2019-11-04   90
6981 Answered 2020년 2월 졸업예정자의 2..
한** 2019-11-01
한** 2019-11-01   156
6980 Answered 분실물 관련
박** 2019-10-31
박** 2019-10-31   94
6979 Answered 기숙사 벌레
홍** 2019-10-29
홍** 2019-10-29   195
6978 Answered Address Inquiry
브** 2019-10-27
브** 2019-10-27   167
6977 Answered 안전교육 참여 했는데 벌점..
박** 2019-10-26
박** 2019-10-26   161
6976 Answered 중도퇴사
박** 2019-10-25
박** 2019-10-25   161
6975 Answered 호실키 관련 문의
박** 2019-10-23
박** 2019-10-23   165
6974 Answered 온도 문제
박** 2019-10-22
박** 2019-10-22   198
6973 Answered 방 온도 관련해서 좀 여쭤..
윤** 2019-10-22
윤** 2019-10-22   176
6972 Answered 방온도가 너무더워서 죽을..
강** 2019-10-22
강** 2019-10-22   283
6971 Answered 신관 B동 냉방 가동 가능케..
김** 2019-10-21
김** 2019-10-21   213
6970 Answered 기숙사 난방에 문제가 있는..
최** 2019-10-21
최** 2019-10-21   KakaoTalk_20191021_022254623.jpg 190
6969 Answered 난방용품 관련
박** 2019-10-17
박** 2019-10-17   147
6968 Answered 모니터
최** 2019-10-13
최** 2019-10-13   107
6967 Answered 신관 비동 세탁기 세탁조 ..
강** 2019-10-10
강** 2019-10-10   124
6966 Answered 건조대 방치관련
나** 2019-10-09
나** 2019-10-09   120
6965 Answered 안녕하세요. 강의 과제 관..
조** 2019-10-07
조** 2019-10-07   161
6964 Answered 안녕하세요 전력 관련해서 ..
임** 2019-10-05
임** 2019-10-05   193
처음으로 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음으로 이동 마지막으로 이동