Global Leading University

COMMUNITY

  • home
  • Community
  • Q&A

Community

Q&A

게시글 검색
봉룡학사 | Q&A 게시판
No Title Writer Date Attached File Hit
7143 Resolving 냉방이 언제부터 가능할지 ..
김** 2020-04-02
김** 2020-04-02   12
7142 Answered 신관 화장실 청소
오** 2020-04-01
오** 2020-04-01   30
7141 Answered 예관
안** 2020-04-01
안** 2020-04-01   30
7140 Answered 기숙사 건물과 입사일 관련..
이** 2020-04-01
이** 2020-04-01   51
7139 Answered 입사취소에 대해 문의드립..
염** 2020-04-01
염** 2020-04-01   48
7138 Answered 퇴실관련 문의
가** 2020-03-31
가** 2020-03-31   51
7137 Answered 비사생 식수 신청 관련 문..
조** 2020-03-31
조** 2020-03-31   40
7136 Answered 환불은 언제 되는건가요?
박** 2020-03-30
박** 2020-03-30   54
7135 Answered 도서관 열람실 이용
이** 2020-03-30
이** 2020-03-30   33
7134 Answered 호실배정
김** 2020-03-30
김** 2020-03-30   75
7133 Answered 결핵검진 결과 제출 문의
신** 2020-03-29
신** 2020-03-29   64
7132 Answered 기숙사간 이사 택배 문의
박** 2020-03-28
박** 2020-03-28   52
7131 Answered 결핵 검진 결과서 제출
박** 2020-03-27
박** 2020-03-27   67
7130 Answered 기숙사 공지사항에 헷갈리..
이** 2020-03-27
이** 2020-03-27   96
7129 Answered 기숙사생 도서관 이용
이** 2020-03-27
이** 2020-03-27   67
7128 Answered 기숙사 이동
박** 2020-03-26
박** 2020-03-26   87
7127 Answered 기숙사식당
신** 2020-03-26
신** 2020-03-26   68
7126 Answered 퇴사보증금문의
정** 2020-03-26
정** 2020-03-26   74
7125 Answered 오프라인 수업 복귀시 기숙..
조** 2020-03-25
조** 2020-03-25   105
7124 Answered 기숙사 환불 계좌
김** 2020-03-25
김** 2020-03-25   48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음으로 이동 마지막으로 이동